Değerli öğretmen arkadaşlarım, 2011-2012 sene başı öğretmenler kurulu çalışmalarına katkı sağlaması açısından belirlenen bazı konularda görüş ve önerilerinize başvurulmuştur.

Ayın öğrencisi uygulamasının  bu öğretim yılında da uygulanması düşünülmektedir.Daha önceki önerilerinize bağlı olarak yeniden tasarlanan proje ilkeleri şöyledir:

        1.Sınıf Örnek Öğrenci, Şube Örnek Öğrenci, Ayın Öğrencisi ve Yılın Öğrencisi  seçme çalışmaları Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

     2.Her sınıf; sınıf/sınıf rehber öğretmeni başkanlığında sınıftan sorumlu rehber öğretmen,sınıf başkanı, öğrenci meclisi temsilcisi ve sınıfın komisyona önereceği bir üyeden oluşan “Sınıf Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Komisyonu” oluşturur.

     3.Her sınıf, her ayın son tam  haftası değerlendirmesini yaparak belirlediği öğrenciyi  sınıf örnek öğrencisi olarak Davranışları Değerlendirme Kuruluna sunar..

     4.Okul Öğrenci Davranışlarını  Değerlendirme Kurulu, ilgili ayın ilk resmi günü toplanarak, belirlenen kriterlere uygun değerlendirmesini yaparak  şubeler düzeyinde Şube Örnek Öğrencisi ve  şube örnek öğrencileri arasından  bir öğrenciyi de Ayın  Öğrencisi olarak  belirler.

     5.Sınıf, Şube ve  Ayın öğrencisi olarak belirlenen öğrenci bitirilen ayın öğrencisi olarak kabul edilir, işlemler buna göre tanzim edilir.

     6.Ayın örnek öğrencisi olarak önerilmenin kriterleri, kullanılacak formlar  Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu  tarafından hazırlanıp çoğaltılarak ilgililere dağıtılır.

     7. Şube örnek öğrencisi ve Ayın öğrencisi seçiminde kurullarca değerlendirmeler ayrı olarak yapılır. Şube  örnek öğrencisi, şubeler bazında Sınıf Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Komisyonu’nun takdir ettiği puanın %40’ı  ile Okul Öğrenci Davranışlarını  Değerlendirme Kurulu’nun takdir ettiği puanın %60’ının birleşimi sonucunda en yüksek puana erişen öğrencilerdir. Ayın öğrencisi ise aynı yöntemin sonucunda en yüksek puana ulaşan öğrencidir.

         8.Okulda ayın öğrencisi seçilmiş öğrenci tekrar sınıf, şube ve ayın öğrencisi olarak teklif edilemez. Sınıf ve şube düzeyinde önerilen adaylar tekrar aday olarak önerilebilirler.

          9. Okul Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nda her ay başka bir sınıftan öğrenci seçilsin, önyargısı oluşamaz.

10.Yılsonunda Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu yapacağı değerlendirmeyle bir

öğrenciyi  Haziran ayının ikinci haftasında  Yılın Öğrencisi  olarak ilan eder.

            11.Sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilere Sınıf Örnek Öğrenci Belgesi, Şube düzeyinde seçilenlere Şube Örnek Öğrenci Belgesi ,okul düzeyinde seçilen öğrenciye Ayın Öğrenci Belgesi, Yılın önerilen öğrencisine Yılın Öğrencisi Belgesi verilir.

12.Sınıf düzeyinde aday öğrencilerin isim listesi her ay Web sitemizin duyurular bölümünde

yayınlanır. Şube ve Ayın örnek öğrencilerinin isimleri ve resimleri her ay web sitemizde ve okul kat televizyonlarında yayınlanır. Sınıf Örnek Öğrencisinin resmi sınıfta uygun bir panoda  bir ay boyunca sergilenir.

13. Şube,ayın ve yılın örnek öğrencilerine yönelik işlemler okul müdürünün onayından sonra resmiyet kazanır.

       Projenin bu yeni uygulaması hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Saygılarımla